Program do EDM, dostępne rozwiązania

Aby spełnić wymagania, stawiane przez CSIOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia), w związku z informatyzacją i sukcesywnym wprowadzeniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, każdy Podmiot Leczniczy czy też Indywidualna Praktyka Lekarska staje przez wyzwaniem wdrożenia odpowiedniego rozwiązania informatycznego.

Właściciele Podmiotów leczniczych i Indywidualnych Praktyk Lekarskich w najbliższym czasie będą musieli zrewidować stosowane dotychczas rozwiązania informatyczne, a Ci którzy nie stosowali jeszcze takich rozwiązań, zastanowić się nad wyborem najbardziej dla nich odpowiedniego.

Na dzień dzisiejszy rozwiązania informatyczne dla medycyny można podzielić na dwa typy :

- programy komputerowe, instalowane lokalnie na komputerze znajdującym się w gabinecie lekarskim

- rozwiązania chmurowe, czyli programy działające na komputerach (serwerach) firm zewnętrznych świadczących usługi prowadzenia EDM.

Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety i wady, jedno będzie bardziej odpowiednie dla kliniki stomatologicznej inne bardziej dla lekarzy wizytujących w domach swoich pacjentów. Każde z tych rozwiązań musi spełniać wymagania, określone przepisami:

  • ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta, art..25
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
  • ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Funkcjonalność oraz wymagania jakie powinny spełniać programy do EDM, opisane zostały na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej, pełny tekst znajduje się pod adresem https://stom.hipokrates.org/folder/edm/programy.html

Dokumentacja medyczna zainstalowana na komputerze / serwerze komputerze znajdującym się w gabinecie.

W tej wersji, program do prowadzenia dokumentacji medycznej zainstalowany jest na komputerze lokalnym lub lokalnym serwerze, na którym również znajduje się baza danych. W bazie tej gromadzone są i udostępniane dane dokumentacji medycznej. Dostęp do bazy danych mogą mieć wszystkie komputery połączone w sieć, a wykorzystując tzw. połączenie tunelowe możemy podłączyć komputery fizycznie znajdujące się poza lokalizacja sieci utworzonej w placówce medycznej.

Takie rozwiązanie z pewnością spełni swoje zadanie w gabinecie stomatologicznym, wyposażonym np. w cyfrowe aparaty RTG. Zdjęcia rentgenowskie zapisywane są jako pliki komputerowe, które zajmują dość dużo miejsca na dyskach komputerowych. Gdyby chcieć korzystać z rozwiązania „chmurowego”, trzeba byłoby pliki te wysłać za pomocą łącza internetowego do miejsca, udostępnionego nam przez dostawcę tego rozwiązania. O ile w przypadku zdjęć 2D nie byłoby to dużym problemem, to przy zdjęciach 3D (które średnio zajmują ok 500 MB) staje się kłopotliwe. Zainwestowanie we własną infrastrukturę IT w przypadku gabinetu stomatologicznego jest jak najbardziej uzasadnione. Mamy wtedy kontrolę nad całą dokumentacją, zawierającą dane wrażliwe, bez konieczności powierzania tych danych firmom trzecim. Przy odpowiedniej konfiguracji istnieje również możliwość dostępu do naszego systemu z dowolnego miejsca poza gabinetem, wykorzystuje się to do tego, tzw. łącza VPN (wirtualna sieć prywatna).

Lokalna infrastruktura komputerowa daje nam bardzo dużo możliwości rozbudowy, np. wykorzystując serwer NAS (koszt urządzenia w ekonomicznej wersji to ok 2000 zł ) możemy zabezpieczyć się na wypadek uszkodzenia dysku twardego, skonfigurować harmonogram wykonywania kopii zapasowych istotnych dla nas danych, kopie plików mogą być zapisywane z uwzględnieniem historii zmian i mogą być wysyłane do miejsc znajdujących się fizycznie poza gabinetem. Dokupując kamery możemy uruchomić monitoring gabinetu, do którego możemy mieć kontrolowany dostęp zdalny z dowolnego miejsca poza gabinetem.

Rozwiązania „chmurowe”, czyli dokumentacja medyczna, umiejscowiona na dysku serwera (komputera) firmy zewnętrznej.

Do tak prowadzonej dokumentacji możemy mieć dostęp z każdego miejsca przy pomocy komputera czy tez tabletu, mającego połącznie z Internetem. Nasze urządzenie pełni jedynie rolę pośrednika przy zapisie i dostępie do danych dokumentacji medycznej, nad której poprawnym działaniem czuwa firma, udostepniająca takie rozwiązanie.

Ten sposób prowadzenia dokumentacji medycznej świetnie sprawdzi się w przypadku lekarza, który prowadząc indywidualną praktykę udziela świadczeń w więcej niż jednym miejscu, czy też lekarza wizytującego w domach pacjentów. Rozwiązanie to niweluje ryzyko utraty danych w przypadku kradzieży czy też fizycznego uszkodzenia komputera / tabletu. Oczywiście musimy pamiętać o zabezpieczeniu dostępu do urządzenia hasłem, również nie powinniśmy korzystać z funkcji zapamiętywania haseł w przeglądarce internetowej, przy pomocy której będziemy mieli dostęp do prowadzonej przez nas dokumentacji medycznej.

Funkcjonalność programów chmurowych potrafi być bardzo rozbudowana, na rynku są rozwiązania bezpłatne, które umożliwiają wystawianie e-recept i e-zwolnień, są wersje abonamentowe dla lekarzy prowadzących indywidualne praktyki, czy też wersje dla przychodni, gdzie osobno nadamy uprawnienia pracownikom rejestracji, lekarzom, pielęgniarkom czy administratorowi.

Bezproblemowe działanie takiej dokumentacji uzależnione jest od dostępu do Internetu, jednakże mając na uwadze dostępność ofert operatorów komórkowych nie powinno to stanowić problemu. Bardzo istotną sprawą jest tworzenie kopii zapasowych w lokalizacji innej niż ta, gdzie dokumentacja jest przechowywana, dzięki temu np. w przypadku krytycznej awarii systemu bądź pożaru, nasze dane gromadzone na serwerach danej firmy będą nadal bezpieczne. O takie bezpieczeństwo danych musi zadbać firma oferująca nam swoje rozwiązanie, a w umowie powinno być jasno określone, gdzie przechowywane są nasze dane i w jaki sposób są zabezpieczone. Umowa również powinna określać sposób i format, w jakim będziemy mogli pobrać cała dokumentację medyczną w sytuacji, kiedy postanowimy zrezygnować z usług danej firmy.


Depositphotos_170133206_dsx