Backup – czyli kopie plików, których nie chcielibyśmy nigdy stracić.

W zinformatyzowanym świecie, ludzi można podzielić na tych, którzy regularnie wykonują kopie istotnych dla nich plików i tych, którzy jeszcze tego nie robią, ale będą robić w przyszłości. Niestety najczęstszym powodem dla którego ludzie zaczynają robić kopie zapasowe jest sytuacja, związana z utratą ważnych danych. Jeżeli więc jesteśmy w posiadaniu danych, na których utratę nie możemy sobie pozwolić, bezwzględnie należy zabezpieczyć się przed ich utratą.

Dane medyczne określane są jako dane wrażliwe, reguluje to ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, jak również rozporządzenie RODO. Natomiast rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. mówi wprost, że ” dokumentacja może być prowadzona w postaci elektronicznej pod warunkiem prowadzenia jej w systemie teleinformatycznym, zapewniającym zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą „ Tak więc niewątpliwie w przypadku utraty danych medycznych jesteśmy narażeni na konsekwencje prawne, jak również tracimy wiarygodność w oczach naszych pacjentów, którzy uważają, że historia ich leczenia będzie zawsze dla nich dostępna. Robiąc backup należy również nieć na uwadze to, iż nasza kopia będzie naprawdę bezpieczna tylko wtedy, gdy dane będą znajdować się przynajmniej w dwóch odrębnych, oddalonych od siebie lokalizacjach. Bardzo istotne jest to, aby kopia plików miała możliwość przywrócenia ich historycznych wersji. Chroni nas to przed zainfekowaniem czy też zaszyfrowaniem naszych danych przez hakerów. Programy odpowiedzialne za backup nie wykryją tego, że kopiowany plik jest uszkodzony czy też zaszyfrowany, odtworzenie danych z takiego pliku będzie niemożliwe. Na szczęście dzięki wersji historycznej jesteśmy w stanie przywrócić nasz plik w stanie, kiedy jeszcze nie był uszkodzony.

Sposoby, dzięki którym możemy zabezpieczyć kopie wrażanych dla nas danych, różnią się stopniem zautomatyzowania, a co za tym idzie nakładami finansowymi, przeznaczonymi na takie rozwiązanie.

Dla zastosowań gabinetowych możemy wyodrębnić dwa sposoby wykonania i zabezpieczenia kopii plików:

  • Kopie wykonywane na nośnikach typu pendrive lub dysk USB

Jest to najprostsze rozwiązanie, samodzielnie lub za pomocą programu zainstalowanego na komputerze, istotne dla nas dane, zostają skopiowane do pamięci zewnętrznej. Minusem takiego rozwiązania jest potrzeba fizycznego odłączania i zabierania pamięci zewnętrznej. W przeciwnym razie skopiowane dane będą narażone, tak samo jak urządzenie źródłowe, na kradzież czy też zniszczenie np. w przypadku pożaru. Dodatkowy minus takiego rozwiązania pojawia się w sytuacji, kiedy w placówce posiadamy więcej komputerów, trzeba wtedy zabezpieczyć każde z urządzeń, na którym znajdują się istotne dla nas dane. Przenoszenie nośników, na których znajdują się backupy, stwarza ryzyko ich utraty czy tez przypadkowego zniszczenia.

  • Kopie plików wykonywane są na dedykowanym do tego celu urządzeniu (serwerze plików NAS)

Rozwiązanie takie daje nam możliwość automatycznego wykonywania kopii plików z wszystkich komputerów, połączonych w lokalnej sieci, znajdującej się w placówce. Program działający na serwerze w zależności od ustawień będzie kopiował pliki na bieżąco lub według ustalonego harmonogramu. Umożliwi nam również dostęp do wersji historycznych kopiowanych plików. Dzięki specjalnemu rozwiązaniu będziemy w stanie przesłać kopie naszych plików do lokalizacji znajdujących się poza gabinetem, co zapewni nam odtworzenie danych nawet w sytuacji całkowitego zniszczenia czy też kradzieży. Taka konfiguracja zabezpieczenia kopii wrażliwych dla nas plików, jest oczywiście opcją droższą (sam zakup serwera NAS w wersji ekonomicznej to wydatek rzędu 2000 zł) , jednakże może całkowicie zabezpieczyć nas w sytuacji kryzysowej. Warto mieć na uwadze, że opcja backupów to tylko jedna z możliwości serwera NAS. Mając już takie urządzenie możemy wykorzystać je jako miejsce do przechowywania bazy danych dla programu do EDM, czy też dokupując kamery, możemy uruchomić monitoring naszego gabinetu.


Depositphotos_131874492_dsx